خيانت فوتباليست هاي مشهور و ثروتمند به خانواده شان

از ميان‌ شاخ‌ و برگ‌هاي‌ درختان‌ و بوته‌هاي‌بلند گل‌ رز سروكله‌ (فرانك‌ لمپارد) پيدا مي‌شودكه‌ دزدانه‌ و آرام‌ نگاهي‌ به‌ اطراف‌ مي‌اندازد وچند بار دكمه‌ كنترل‌ اتومبيل‌ خود را فشار مي‌دهدتا صداي‌ يك‌ (ب‌.ام‌.و) قهوه‌اي‌ در سمت‌ راست‌پاركينگ‌ بلند شود. يك‌ ساك‌ بزرگ‌ قرمز رنگ‌ ازچند متري‌ او روي‌ صندوق‌ عقب‌ (جاگوار)نقره‌اي‌اش‌ مشخص‌ مي‌شود و مردي‌ درشت‌اندام‌ با شلوار جين‌ و ژاكت‌ ورزشي‌ كه‌ زيپ‌ آن‌ راتا زير چانه‌ بالا كشيده‌ و كلاه‌ كشباف‌ كه‌ تاابروهايش‌ پايين‌ آمده‌ است‌، لحظه‌اي‌ بعد سراغ‌ساك‌ مي‌آيد و آن‌ را در صندوق‌ مي‌گذارد.

 

اين‌ (وين‌ روني‌) است‌ كه‌ به‌ گفته‌ خودش‌ بااين‌ سر و لباس‌ پوشيده‌، خود را استتار كرده‌، اماهيكل‌ و حركات‌ او با آن‌ بيني‌ و چانه‌ بزرگ‌ ومعروف‌، فورا ستاره‌ جوان‌ منچستر و تيم‌ ملي‌انگليس‌ را لو مي‌دهد.
كمپ‌ تمريني‌ و اقامت‌ اردوي‌ جام‌جهاني‌بازيكنان‌ تيم‌ ملي‌ انگليس‌، نمونه‌ كاملي‌ از شرايطستارگان‌ در اردوها، دوره‌ مسابقات‌ و حتي‌روزهاي‌ عادي‌ تمرين‌ است‌ كه‌ مانند يك‌ پايگاه‌سري‌ نظامي‌يا مركز جاسوسي‌، دراستتار و حلقه‌قوي‌ امنيتي‌ قرار دارد.
آنها از هجوم‌ هواداران‌ و به‌ خصوص‌شكارچيان‌ عكس‌ و خبر و دروبين‌هاي‌ رسانه‌مي‌ترسندو دستور مسئولين‌ تيم‌ و حتي‌ تاكيدفدراسيون‌ فوتبال‌ نيز شامل‌ مراقبت‌، دوري‌ ازاجتماع‌، كنترل‌ ارتباطات‌ و به‌ خصوص‌ يافتن‌ هتل‌و اقامتگاهي‌ دور افتاده‌ و محافظت‌ شده‌ است‌، امابازيكنان‌ دغدغه‌ مضاعفي‌ دارند، چون‌ اين‌محدوديت‌ مانع‌ گردش‌ شبانه‌، غيبت‌ها، قرارملاقات‌هاي‌ پنهاني‌ وخلاصه‌ جيم‌ زدن‌ از اردو نيزمي‌شود. دو عامل‌ نفوذي‌ كه‌ يكي‌ از آنها موفق‌ به‌فرار شده‌ اسرار جالبي‌ از اردوي‌ انگليس‌ به‌ دست‌آورده‌اند كه‌ در كنار اخبار سري‌ ديگر تيم‌ها،نكات‌ جالب‌ ورزشي‌، خانوادگي‌، اجتماعي‌،اخلاقي‌ و عشق‌، خيانت‌، پول‌ و وجدان‌ حرفه‌اي‌و ميهن‌ پرستي‌ را در بردارد!

آمار غافلگيري‌هاي‌ نامشروع‌ ستارگان‌ ملي‌

فقط يك‌ راه‌ براي‌ ورود و خروج‌ از هتلي‌ كه‌فوتباليست‌هاي‌ تيم‌ انگليس‌ هنگام‌ جام‌ جهاني‌ درآن‌ اقامت‌ مي‌كنند،وجود دارد وتازه‌ يافتن‌ همان‌يك‌ معبر هم‌ بسيار دشوار و شبيه‌ راه‌هاي‌ مخفي‌است‌.
بايداز يك‌ طرف‌ كوه‌ پيش‌ برويد و در سمت‌چپ‌ به‌ بالا بپيچيد و نزديك‌ به‌ دو كيلومتري‌محدوده‌ پيست‌ اسكي‌ را به‌ دشواري‌ طي‌ كنيد تابه‌ كلينيك‌ (مكس‌ گرونديگ‌) برسيد. به‌ نظرچندان‌ پيچيده‌ نيست‌؟ نه‌، بايد در محل‌ باشيد تابفهميد احتمال‌ اين‌ كه‌ گم‌ شويد و هر جاي‌ پرتي‌در اين‌ مسير مشكوك‌ سر در بياوريد خيلي‌ بيشتر ازرسيدن‌ به‌ محل‌ مورد نظر است‌! خودم‌ كه‌ دچارچنين‌ بلايي‌ شدم‌.
مردم‌ و حتي‌ خبرنگاران‌ حرفه‌اي‌ و شبه‌جاسوس‌ فكر مي‌كنند كه‌ تيم‌ انگليس‌ در(بادن‌-بادن‌) اقامت‌ دارد وراحت‌ مي‌شود به‌محل‌ ستارگان‌ نفوذ كرد، اما آنها در واقع‌ بيش‌ از10كيلومتر خارج‌ شهر هستند و تازه‌ بيشتر اين‌ مسيراز ميان‌ جنگل‌ انبوه‌ مي‌گذرد كه‌ حتي‌ نزديك‌شدن‌ به‌ آن‌ دشوار است‌.
فعلا اين‌ اقامتگاه‌ اعياني‌ با 90 اتاق‌ لوكس‌ را كه‌توسط اتحاديه‌ فوتبال‌ (FA) انتخاب‌ و تسخيرشده‌ به‌ حال‌ خود مي‌گذاريم‌ وبه‌ علل‌ پنهان‌ كاري‌مسئولين‌ و دغدغه‌هاي‌ خصوصي‌ ستارگان‌مي‌پردازيم‌. جايي‌ كه‌ بازار غيبت‌ غير موجه‌، قرارملاقات‌هاي‌ پنهاني‌، تفريحات‌ ممنوعه‌ شبانه‌ ومتاسفانه‌ خيانت‌ و ارتباط نامشروع‌ ناشي‌ از دورديدن‌ چشم‌ همسر، نامزد و خانواده‌ داغ‌ است‌والبته‌ بعضي‌ها نيز چنان‌ عاشق‌ و وفادار هستند كه‌براي‌ ملاقات‌ با همسر و نامزد خود و حتي‌ تلفن‌زدن‌ به‌ آنها دچار چنين‌ مشكلات‌ و مخفي‌ كاري‌ وجاسوس‌ بازي‌هايي‌ مي‌شوند.
عجيب‌ اين‌ كه‌ داغ‌ترين‌ دوران‌ خيانت‌وضيافت‌ شبانه‌ و روابط جنجالي‌ و قرارهاي‌ پنهاني‌ستارگان‌ در دوران‌ اردوها، مسابقات‌ يا تورهاي‌ورزشي‌، تفريحي‌ اختصاصي‌ تيم‌هاست‌، اما درواقع‌ علت‌ اين‌ موضوع‌، محدوديت‌ و كمبود وقت‌و امكانات‌ ستارگان‌ در اين‌ مواقع‌ است‌.
كلوپ‌ (ساوانا) در مونيخ‌ به‌ پاتوق‌ آمريكايي‌هاشهرت‌ دارد وچنان‌ دنج‌ و خصوصي‌ و البته‌پرمشتري‌ است‌ كه‌ اغلب‌ در بروشورهاي‌ تبليغاتي‌و راهنماي‌ توريستي‌ نامي‌ از آن‌ ذكر نمي‌شود.اين‌ همان‌ مكاني‌ است‌ كه‌ (ميشاييل‌ بالاك‌) درحال‌ خوش‌ وبش‌ با سه‌ خانم‌ جوان‌ غافلگير شد ودر حالي‌ كه‌ دست‌هايش‌ را مقابل‌ صورت‌ گرفته‌بود، فرار كرد. اين‌ سه‌ دختر به‌ اشتياق‌ ملاقات‌ باستاره‌ فوتبال‌ آلمان‌ ساعتي‌ قبل‌ از او وارد كلوپ‌شدند و چنان‌ سروصدايي‌ مقابل‌ بار ايجاد كردندكه‌ توجه‌ همه‌ جلب‌ شد وپس‌ از ورود بالاك‌ با آن‌كه‌ خبرنگاران‌ شانس‌ نفوذ به‌ اين‌ پاتوق‌ خصوصي‌و اعياني‌ را ندارند، دو تن‌ از مشتريان‌ با موبايل‌ ودوربين‌ ديجيتال‌ سعي‌ در تصوير برداري‌ مخفيانه‌داشتند كه‌ يكي‌ از دخترها متوجه‌ شد و آن‌ قدرخود را به‌ (بالاك‌) نزديك‌ كرد و ژست‌ گرفت‌ كه‌فوتباليست‌ وحشت‌ زده‌، قيد قرار را زد و در رفت‌.
خيانت‌ فوتباليست‌هاي‌ مشهور و ثروتمند به‌خانواده‌ و بي‌ قيدي‌ اخلاقي‌ آنها يك‌ معضل‌پيچيده‌ و مسئله‌اي‌ گسترده‌ و پرشاخ‌ و برگ‌ است‌.عوامل‌ رواني‌ و شغلي‌ و البته‌ عوارض‌ دستمزدهاي‌نجومي‌ و محبوبيت‌ فوق‌العاده‌، در رتبه‌ اول‌ وقدرتمندترين‌ دلايل‌ وسوسه‌ و بي‌قيدي‌ ستارگان‌هستند. صدها و هزارها نامه‌، ايميل‌ و پيام‌ موبايل‌كه‌ سرشار از ابراز عشق‌ و شيفتگي‌ هستند وپيشنهادهاي‌ متنوع‌ دارند، در چند روز يا ساعت‌ به‌دست‌ ستاره‌ فوتبال‌ مي‌رسند و تازه‌ حضور آنها درمحافل‌ عمومي‌ و خصوصي‌، رستوران‌ها،كلوپ‌ها، ضيافت‌هاي‌ خاص‌ و هر جمعي‌، باشهرت‌، پول‌ كافي‌ و جذابيت‌ ستاره‌ بودن‌ واقعاتحريك‌كننده‌ است‌ و اگر كسي‌ توجه‌ او را جلب‌ يابرايش‌ دلربايي‌ كند، به‌ خود مي‌گويد: (چرا نه‌؟!)(لمپارد)، (جوكول‌)، (وين‌ روني‌)، (روي‌ماكاي‌)، (كريستيانو رونالدو)، (اليور كان‌)، (ريوفرديناند)، (رودون‌ نيستلروي‌)، (كاكا)،(آدريانو)، (شوچنكو)، (روي‌ كين‌)، (رائول‌)،(رود گوليت‌)، (اريك‌ كانتونا)، (كريستين‌ ويري‌)،(جبرئيل‌ سيسه‌) و...، ستارگان‌ نام‌ آشنايي‌ هستندكه‌ در فهرست‌ نيم‌ يا يك‌ ساله‌ و حتي‌ آمار فصلي‌روابط نامشروع‌ و جنجالي‌ و درگيري‌ وماجراسازي‌ با يك‌ يا چند زن‌ و دختر به‌ چشم‌مي‌خورند و امثال‌ (رونالدو) و (ديويد بكام‌) وديگر تك‌خال‌هاي‌ شهرت‌ و ثروت‌ در عالم‌ فوتبال‌كه‌ سوژه‌ هفتگي‌ چنين‌ اخباري‌ هستند. از عشق‌ ودلدادگي‌ و زندگي‌ شيرين‌ (مايكل‌ اوون‌) وهمسرش‌ بارها شنيده‌ايد، اما ورود ناگهاني‌ همسراو با يك‌ ليموزين‌ سفيد به‌ كولريچ‌ كلاب‌ لندن‌ درحالي‌ كه‌ (اوون‌) با عجله‌ از درب‌ پشتي‌ و ديوارباغچه‌ مجاور خارج‌ شد و با يك‌ لندكروز سرمه‌اي‌شيشه‌ دودي‌ آن‌ جا را ترك‌ كرد، مي‌توانست‌ يك‌طلاق‌ جنجالي‌ را در پي‌داشته‌ باشد. رسوايي‌(جوكول‌) با دختر بزرگ‌ خانواده‌ معروف‌ (كيلي‌)علاوه‌ بر كتك‌ خوردن‌ او و عوارض‌ ورزشي‌ واخلاقي‌ و رسوايي‌ اجتماعي‌ خودش‌، اين‌ به‌ گفته‌(ركسانا كيلي‌) خواهر كوچك‌تر دختري‌ كه‌موجب‌ دعواي‌ (كول‌) با مرد قلدري‌ در يك‌ميهماني‌ شد، عصبانيت‌ والدين‌ آنها را در پي‌داشته‌ و پدر و مادر و فاميل‌ آنها به‌ فكر شكايت‌ يالااقل‌ تلافي‌ خصوصي‌ و انتقام‌ از ستاره‌ (چلسي‌)هستند.

اشباح‌ شبانه‌ جنگل‌ و روياي‌ عبور (بكام‌ )

(جان‌تري‌) كاپيتان‌ خشن‌ چلسي‌ و يكه‌تازضيافت‌ و غيبت‌ شبانه‌ از اردو و كمپ‌، با ليموزين‌كاديلاك‌ طلايي‌ رنگي‌ كه‌ انباشته‌ از دختران‌ وپسران‌ جوان‌ و پرهياهويي‌ بود از لندن‌ راهي‌ضيافتي‌ در آكسفورد بود كه‌ توقف‌ اين‌ اتومبيل‌تابلو (به‌ قول‌ (راس‌ هاموند) خبرنگار (ديلي‌ميرور) اسب‌ شاخدار رسوايي‌!) در پاركينگ‌حاشيه‌ جاده‌ براي‌ رفع‌ حاجت‌ يك‌ سرنشين‌ واقدام‌ ديگران‌ به‌ مصرف‌ ماري‌ جوانا و پاشيدن‌شامپاين‌ به‌ يكديگر، او را رسوا و تصوير و خبرماجرا را ثبت‌ كرد. كار به‌ جايي‌ كشيد كه‌ يك‌ بليزرقرمز و فيات‌ سياه‌ رنگي‌ راه‌ آنها را بستند و به‌ زورتقاضاي‌ هم‌ پيالگي‌ و اندكي‌ تفريح‌ مشترك‌داشتند! (استيون‌ جرالد) در تعطيلات‌ آخر هفته‌سفري‌ چند ساعته‌ و ناشناس‌ به‌ (برايتون‌) داشت‌كه‌ به‌ رغم‌ استفاده‌ از عينك‌ تيره‌ و يك‌ كلاه‌ بزرگ‌حصيري‌، در محوطه‌ ورودي‌ هتل‌ مجستيك‌ با سه‌دختر غافلگير شد و يكي‌ از آنها كه‌ سرخود را باروسري‌ پوشانده‌ بود، شبيه‌ به‌ (ريز والريني‌)طراح‌ 21 ساله‌ مو و آرايش‌ چهره‌ به‌ نظر رسيده‌است‌.
چرا ستارگان‌ محبوب‌ و معتبر ملي‌ و بين‌المللي‌با چنين‌ همراهاني‌ در چنين‌ موقعيت‌هايي‌شناسايي‌ مي‌شوند؟ در حالي‌ كه‌ بسياري‌ از آنهاتعهد زناشويي‌ يا نامزدي‌ دارند درگيرماجراهايي‌هستند كه‌ براي‌ پسري‌ جوان‌ و بي‌ قيد هم‌ نامناسب‌به‌ شمار مي‌رود.
آيا پول‌ و شهرت‌ و كار سخت‌ چنين‌ عوارضي‌دارد يا اين‌ ستارگان‌ فوتبال‌ كمبودها ودغدغه‌هاي‌ ويژه‌اي‌ دارند؟ بحث‌ روانشناسي‌ وجامعه‌شناسي‌ اين‌ معضل‌ خيلي‌ گسترده‌ است‌، امامسئله‌ خيانت‌، به‌ سادگي‌ و براي‌ هيچ‌ كس‌ قابل‌دفاع‌ نيست‌. عجيب‌ اين‌ كه‌ بسياري‌ از مربيان‌ ومالكان‌ تيم‌ها نيز سوژه‌ اين‌ ماجراها هستند واختلاف‌ و جدايي‌ پيش‌ و پس‌ از ازدواج‌ ونامزدي‌هاي‌ متعدد و دوستي‌هاي‌ جنجالي‌ ونافرجام‌، اغلب‌ چهره‌هاي‌ فوتبال‌ را شامل‌مي‌شود. طلاق‌هاي‌ (رونالدو) و چراغ‌هاي‌روشن‌ و صداي‌ پايكوبي‌ در قصر (بكام‌) در اسپانيادر حالي‌ كه‌ همسرش‌ حتي‌ در قاره‌ اروپا نيست‌ وبه‌ سفر آمريكا رفته‌ و 19 اتومبيل‌ و 8 موتورسيكلت‌ ميهمانان‌ (اوون‌) و (جاناتان‌ وود گيت‌)در ضيافت‌ شبانه‌ حومه‌ مادريد وقتي‌ كه‌ همسران‌هر دو در مسافرت‌ هستند و متلك‌هاي‌ زشتي‌ كه‌ باهر شكست‌ يا اختلاف‌ در تيم‌ ملي‌ انگليس‌ درباره‌زندگي‌ خصوصي‌ و ضعف‌هاي‌ اخلاقي‌(سون‌اريكسون‌) در ارتباط با زن‌هامنتشرمي‌شود، نمونه‌ اين‌ مخمصه‌ عمومي‌ هستند.
راه‌ يك‌ طرفه‌ ورود به‌ هتل‌ تيم‌ ملي‌ انگليس‌ درتمام‌ ساعات‌ روز و شب‌ محافظت‌ مي‌شود و اگربدون‌ دعوت‌ و مجوز به‌ آنجا مي‌رويد خود رابراي‌ دردسري‌ بزرگ‌ و مشت‌ و مال‌ حسابي‌ آماده‌كنيد (FA) تلاش‌ فراواني‌ براي‌ يافتن‌محصورترين‌ و امن‌ترين‌ مكان‌ جهت‌ اقامت‌بازيكنان‌ تيم‌ انگليس‌ داشته‌ و هر چه‌ باشد ستارگان‌انگليس‌ و فقط (ديويد بكام‌) شهرت‌ جهاني‌ وركورد ويژه‌اي‌ در حاشيه‌ سازي‌ دارند.
خنده‌ دار اين‌ است‌ كه‌ در كنار امكانات‌ رفاهي‌و استخر لوكس‌، يك‌ بوتيك‌ ويژه‌ لباس‌هاي‌ شيك‌با طراحي‌ مد براي‌ ستارگان‌ تيم‌ در نظر گرفته‌شده‌، چون‌ آقايان‌ نمي‌توانند يك‌ ماه‌ طولاني‌بدون‌ تغيير و تنوع‌ لباس‌ جديد سركنند! پاركينگ‌،پر از مرسدس‌ بنزها و (ب‌.ام‌.و)هاي‌ لوكس‌ وگرانقيمت‌ بازيكنان‌ است‌ و (وين‌ روني‌) بعد از(بكام‌) دلرباترين‌ و محبوب‌ترين‌ چهره‌ تيم‌ در بين‌اهالي‌ محلي‌ به‌ شمار مي‌رود و دختران‌ آلماني‌ وحتي‌ زنان‌ فروشنده‌ پايين‌ كوهستان‌ با پوسترها،تي‌شرت‌ها و نام‌ نوشته‌هاي‌ (ديويد بكام‌) درروياي‌ حادثه‌ دل‌ انگيزي‌ هستند كه‌ او را در حال‌عبور ببينند يا شاهين‌ بخت‌ آنها موجب‌ خريد اين‌ستاره‌ از فروشگاهشان‌ شود. به‌ خصوص‌ عدم‌حضور همسران‌ و نامزدهاي‌ فوتباليست‌ها، هجوم‌اشباح‌ هواداران‌ و ستارگان‌ به‌ جنگل‌هاي‌ اطراف‌هتل‌ را افزايش‌ مي‌دهد، آخر اين‌ يك‌ سفر كاري‌و اردوي‌ ورزشي‌ و مجردي‌ براي‌فوتباليست‌هاست‌!


منبع: مجله خانواده سبز

 

 

 

جستجو
WWW Tafrihi

Copyright 2005 Tafrihi.com  All rights reserved