امين‌ حيايي‌: همسرم تک ستاره عشق من است


    
    
خانواده‌ سبز: در مورد زندگي‌تان‌ بگوييد، اين‌كه‌ در چه‌ سالي‌ و در كجا به‌ دنيا آمديد و اين‌ كه‌چند فرزند هستيد؟
    حيايي‌: در سال‌ 1349، در تهران‌ به‌دنياآمدم‌. از سال‌ 70 كار هنري‌ را شروع‌ كردم‌، 2 تابرادر هستيم‌، همسرم‌ هم‌ نامش‌ نيلوفرخوش‌خلق‌ است‌.
    خانواده‌ سبز: شما از برادرتان‌ بزرگ‌تريد؟
    حيايي‌: بله‌، من‌ پسر بزرگ‌ خانواده‌ سبز هستم‌.
    خانواده‌ سبز: سال‌ 83 برايتان‌ چطورگذشت‌؟
    حيايي‌: شروع‌ سال‌ 83 كمي‌ سخت‌ بود وپستي‌ و بلندي‌هاي‌ زيادي‌ با خود به‌ همراه‌داشت‌، به‌ هر حال‌ به‌ خير گذشت‌.
    خانواده‌ سبز: از آخرين‌ فيلم‌هاي‌تان‌ راضي‌هستيد؟
    حيايي‌: بله‌ صد در صد.
    خانواده‌ سبز: از كدام‌ يك‌ از فيلم‌هاي‌تان‌بيشتر خوشتان‌ آمده‌ است‌؟
    حيايي‌: فيلم‌ ستاره‌ها كه‌ تصوير برداري‌ آن‌تازه‌ به‌ اتمام‌ رسيده‌ است‌، چرا كه‌ تفاوت‌هاي‌زيادي‌ با ديگر كارهايم‌ دارد، داستان‌ اين‌ فيلم‌ دررابطه‌ با پشت‌ صحنه‌ سينما است‌.
    گرچه‌ مسائل‌ حاشيه‌اي‌ سينما را هم‌ بررسي‌مي‌كند و بيشتر مشكلات‌ سينما و بازيگران‌پيشكسوت‌ را مطرح‌ مي‌نمايد. خودم‌ در اين‌ فيلم‌سه‌ نقش‌ متفاوت‌ دارم‌، در اپيزود اول‌ كه‌ كوتاه‌است‌، نقش‌ مدير مسئول‌ يك‌ نشريه‌ را دارم‌ و دراپيزود دوم‌ نقش‌ مدير تداركات‌ سينما را بازي‌مي‌كنم‌ و در اپيزود سوم‌ مسئول‌ هنروران‌ سينماهستم‌ كه‌ هر كدام‌ از اين‌ نقش‌ها، داستان‌ مربوط به‌خود را دارند و خيلي‌ متفاوت‌ از يكديگر هستند.
    خانواده‌ سبز: پس‌ سال‌ جديد را با ستاره‌هاآغاز كرديد
    حيايي‌: بله‌، ستاره‌ها به‌ كارگرداني‌ فريدون‌جيراني‌ كه‌ تصوير برداري‌ آن‌ پيش‌ از عيد آغاز وچندي‌ پيش‌ به‌ پايان‌ رسيد.
    خانواده‌ سبز: در يك‌ سال‌ اخير از فيلم‌هايي‌ كه‌بازي‌ كرديد، كدام‌ يك‌ بيشتر به‌ دلتان‌ نشست‌؟
    حيايي‌: در يك‌ سال‌ اخير در بيشتر فيلم‌هايي‌كه‌بازي‌ كردم‌، آنها را دوست‌ داشتم‌، از كارآكواريوم‌ گرفته‌ كه‌ خيلي‌ كار جذابي‌ بود و براي‌من‌ تجربه‌ جديدي‌، همچنين‌ پس‌ از فيلم‌آكواريوم‌ در فيلم‌ فراري‌ ايفاي‌ نقش‌ كردم‌. كه‌يك‌ فيلم‌ اجتماعي‌ و در عين‌ حال‌ يك‌ طنز نيز بودو مضمون‌ خيلي‌ جذابي‌ داشت‌. در اين‌ فيلم‌ باحسام‌ نواب‌صفوي‌ و الناز شاكردوست‌ بازي‌ كردم‌،در يك‌سال‌ اخير سعي‌ كردم‌ در كارهاي‌ مختلفي‌ايفاي‌ نقش‌ كنم‌ و تمامي‌ نقش‌ها را تجربه‌ نمايم‌.
    در تمامي‌ فيلم‌ها با انرژي‌ زيادي‌ حاضر شدم‌ وسعي‌ كردم‌ در نقش‌هايي‌ بازي‌ كنم‌، كه‌ مردم‌ آن‌را دوست‌ دارند; نقش‌هايي‌ كه‌ با آن‌ به‌ راحتي‌ارتباط برقرار مي‌كنم‌، همچنين‌ يكي‌ دو فيلم‌ هم‌براي‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ بازي‌ كردم‌.
    خانواده‌ سبز: در چه‌ فيلم‌هايي‌ براي‌ كودكان‌ظاهر شديد؟
    حيايي‌: روز تولد و شارلاتان‌ دو تا كاركاملا متفاوت‌ بودند، كه‌ صرفا براي‌ كودكان‌ بازي‌كردم‌، به‌ نسبت‌ اينكه‌ براي‌ آنان‌ جذابيتي‌ داشته‌باشد، البته‌ فكر كنم‌ كودكان‌ بيشتر از قشرهاي‌ ديگراين‌ فيلم‌ را دوست‌ دارند، گرچه‌ قشرهاي‌ زيادي‌از اين‌ فيلم‌ ديدن‌ به‌ عمل‌ آوردند.
    خانواده‌ سبز: و ديگر كدام‌ يك‌ از فيلم‌هاي‌تان‌براي‌ شما جذاب‌ بود.
    حيايي‌: زن‌ زيادي‌ كه‌ در حال‌ حاضر اكران‌مي‌شود، را خيلي‌ دوست‌ دارم‌، كار خوب‌ وحرفه‌اي‌ است‌، مهمان‌ مامان‌ را خيلي‌ دوست‌داشتم‌، مخصوصا تجربه‌اي‌ كه‌ با داريوش‌مهرجويي‌ در اين‌ كار داشتم‌، وي‌ به‌ من‌ خيلي‌كمك‌ كرد، كار كردن‌ با مهرجويي‌ بسيار راحت‌است‌، وي‌ اعتبار خاصي‌ در كارگرداني‌ دارد.كما هم‌ كار زيبايي‌ بود، يك‌ تجربه‌ جديد كه‌ به‌تجربه‌هايم‌ اضافه‌ شد.
    خانواده‌ سبز: در سال‌ اخير بدون‌ اغراق‌پركارترين‌ بازيگر سينما چه‌ در نقش‌هاي‌ طنز و چه‌در نقش‌هاي‌ جدي‌ بوديد، شايد علتش‌ اين‌ باشدكه‌ شما تجربه‌ بازي‌ در تئاتر را هم‌ داريد، به‌ نظرشما همين‌ طور است‌؟
    حيايي‌: بله‌ در دوران‌ سربازي‌ در تئاتر بازي‌مي‌كردم‌، كه‌ مي‌شد گفت‌ تجربيات‌ خوبي‌ را به‌دست‌ آوردم‌.
    خانواده‌ سبز: در يكي‌ دو سال‌ اخير بيشترنقش‌هاي‌ طنز را داشتيد، درست‌ مانند كما، چرااين‌ همه‌ فيلم‌هاي‌ طنز بازي‌ مي‌كنيد؟
    حيايي‌: كما يك‌ داستان‌ جدي‌ داشت‌، امامن‌ از كارگردان‌ فيلم‌ آرش‌ معيريان‌ موافقت‌گرفتم‌ كه‌ كمي‌ طنز هم‌ چاشني‌ آن‌ كنم‌، او هم‌موافقت‌ كرد و نتيجه‌ را هم‌ كه‌ ديديد. در كما سعي‌كردم‌ از همين‌ افرادي‌ كه‌ در جامعه‌ باهاشون‌برخورد دارم‌، از طرز لباس‌ پوشيدن‌شان‌ و از طرزحرف‌ زدن‌شان‌ و... الهام‌ بگيرم‌، ما كه‌ كارمان‌ وشغل‌مان‌ اين‌ است‌، بايد اين‌ الگوبرداري‌ها را ازافراد جامعه‌ كنيم‌ و در ذهن‌مان‌ داشته‌ باشيم‌، تابعدا در هر جايي‌ كه‌ امكانش‌ فراهم‌ شد، اجراكنيم‌، البته‌ ناگفته‌ نماند كه‌ آرش‌ هم‌ با اين‌ طنزآشنايي‌ داشت‌.
    عروس‌ خوش‌قدم‌ كاري‌ است‌ كه‌ حالت‌فانتزي‌ دارد، البته‌ در اين‌ فيلم‌ من‌ بعد از گريم‌ تازه‌نقشم‌ را پيدا كردم‌، حتي‌ در تمرين‌ها هم‌ نقشم‌ راپس‌ از گريم‌ پيدا مي‌كردم‌، نقشي‌ كه‌ با آن‌ در طنزمشهور شدم‌. البته‌ فكر كنم‌ آغاز كار طنز من‌ باعروس‌ خوش‌ قدم‌ آغاز شد.
    خانواده‌ سبز: آيا ستاره‌ها هم‌ فيلمي‌طنزگونه‌ است‌.
    
حيايي‌: بله‌، آن‌ قسمتي‌ كه‌ مدير تداركات‌هستم‌، در آن‌ نقش‌ يك‌ شمالي‌ را بازي‌ مي‌كنم‌.
    خانواده‌ سبز: دو بازيگر در حال‌ حاضر هستندكه‌ تمام‌ نقش‌هايي‌ را كه‌ كارگردانان‌ به‌ آنان‌مي‌دهند، به‌ صورت‌ حرفه‌اي‌ بازي‌ مي‌كنند، يكي‌شما و ديگري‌ پرويز پرستويي‌، هر دو نفرتان‌ كاملادر آن‌ نقش‌ به‌خوبي‌ بازي‌ مي‌كنيد.
    آيا شما تابه‌حال‌ به‌ همكاري‌ با پرويز پرستويي‌فكر كرده‌ايد يا اين‌ كه‌ همكاري‌ با ايشان‌داشته‌ايد؟ و به‌ طور كلي‌ نظرتان‌ را درباره‌پرستويي‌ بگوييد.
    حيايي‌: در سال‌ 73 در سريال‌ آپارتمان‌ باهم‌ آشنا شديم‌، البته‌ پس‌ از آن‌ فرصتي‌ پيش‌ نيامدكه‌ با هم‌ بازي‌ كنيم‌; اما دوست‌ دارم‌ كه‌ هر چه‌زودتر با ايشان‌ هم‌ بازي‌ شوم‌، اميدوارم‌ فرصتي‌پيش‌ بيايد تا در كنار ايشان‌ يك‌ اثر خوب‌ ارائه‌دهيم‌. احساس‌ من‌ نسبت‌ به‌ پرستويي‌ اين‌ است‌ كه‌انرژي‌هاي‌مان‌ به‌ هم‌ نزديك‌ است‌، مي‌دانم‌ كه‌اگر اين‌ اثر را بازي‌ كنيم‌، يك‌ كار پر سروصداخواهد شد، كه‌ البته‌ بايد تهيه‌ كنندگان‌ وكارگردانان‌ پيشنهادي‌ دهند، تا ما در كنار هم‌ درفيلمي‌ بازي‌ كنيم‌.
    خانواده‌ سبز: آيا خودت‌ هم‌ فيلم‌نامه‌مي‌نويسي‌؟
    حيايي‌: نه‌، من‌ نمي‌نويسم‌، ولي‌ خط داستان‌ وطرح‌ فيلم‌نامه‌ را مي‌توانم‌ بدهم‌.
    خانواده‌ سبز: راستي‌ حكايت‌ اين‌ گروه‌هنرمندان‌ چيست‌؟
    حيايي‌: گروه‌ هنرمندان‌ هنوز تشكيل‌ نشده‌،اينها شايعاتي‌ هستند، كه‌ توسط يك‌ سري‌ از افرادبه‌وجود مي‌آيند، علي‌ معلم‌ در جشن‌ دنياي‌تصوير از من‌ و حسام‌ نواب‌صفوي‌ دعوت‌ كرد تاشركت‌ كنيم‌، من‌ هم‌ گفتم‌ اگر بتوانيم‌ كاري‌ تنظيم‌كنيم‌ در خدمت‌تان‌ هستيم‌، اين‌ شد كه‌ چند روزقبل‌ از جشن‌ آهنگ‌ تنظيم‌ كرديم‌ و آن‌ را اجرانموديم‌. نشريات‌ نوشتند كه‌ ما كنسرت‌ برگزاركرديم‌، اين‌ حرف‌ها چيه‌؟(مي‌خندد)
    خانواده‌ سبز: چند وقت‌ است‌ كه‌ موسيقي‌ كارمي‌كنيد؟
    حيايي‌: 8 يا 9 سال‌ است‌ كه‌ گيتار كار مي‌كنم‌ وهم‌ مي‌خوانم‌، البته‌ به‌ صورت‌ حرفه‌اي‌ حدود 3يا 4 سال‌ است‌ كه‌ اين‌ كار را دنبال‌ مي‌كنم‌ و قبل‌ ازآن‌ تحت‌ آموزش‌ بودم‌.
    خانواده‌ سبز: قصد نداريد، كاري‌ را روانه‌ بازاركنيد؟
    حيايي‌: خير، تنها در فيلم‌ بوي‌ بهشت‌ نقش‌يك‌ خواننده‌ را بازي‌ مي‌كردم‌ كه‌ آن‌ هم‌ بالاجبارخواندم‌، بيشتر دوست‌ دارم‌ بنوازم‌.
    خانواده‌ سبز: نظرتان‌ در مورد بازي‌ درسريال‌هاي‌ تلويزيوني‌ چيست‌؟
    حيايي‌: مدتي‌ است‌ كه‌ در تلويزيون‌ بازي‌نمي‌كنم‌، راستش‌ در تلويزيون‌ كم‌ پيش‌ مي‌آيد كه‌سريال‌هاي‌ تاريخي‌ مانند امام‌ علي‌، سربداران‌ وهزار دستان‌ براي‌ من‌ نقشي‌ پيش‌ بيايد. معمولاسريال‌هاي‌ تلويزيوني‌ در حال‌ حاضر ساده‌ هستندو به‌ آن‌ شكل‌ بايد و شايد حرفه‌اي‌ مجموعه‌اي‌ساخته‌ نمي‌شود، احساسم‌ اين‌ است‌ كه‌ درتلويزيون‌ انرژي‌ام‌ از دست‌ مي‌رود.
    خانواده‌ سبز: اگر بازي‌ در يك‌ سريال‌ تاريخي‌به‌ شما پيشنهاد شود، موافقت‌ مي‌كنيد؟
    حيايي‌: اگر عوامل‌ حرفه‌اي‌ و فيلم‌نامه‌ هم‌قوي‌ باشد، صددرصد موافقت‌ مي‌كنم‌.
    خانواده‌ سبز: از چه‌ زماني‌ رو به‌ هنرپيشگي‌آورديد و در اين‌ زمينه‌ فعاليت‌ خود را آغازكرديد؟
    حيايي‌: تئاتر را از دوران‌ كودكي‌ دوست‌داشتم‌ و در دوران‌ تحصيل‌ هم‌ آن‌ را ادامه‌مي‌دادم‌. در تمامي‌ برنامه‌ها و مراسم‌، برنامه‌هاي‌مختلفي‌ اجرا مي‌كردم‌، كه‌ البته‌ شكوفايي‌ كارم‌ درزمان‌ خدمت‌ بود، زماني‌ كه‌ در عقيدتي‌ سياسي‌نيروي‌ هوايي‌ خدمت‌ مي‌كردم‌ و آن‌ جا يك‌ تيم‌تئاتر تشكيل‌ داده‌ بوديم‌، يادش‌ بخير. در نهايت‌كاري‌ را با ثريا قاسمي‌ انجام‌ دادم‌، كه‌ در كنارآنها بودن‌ باعث‌ شد، حرفه‌اي‌تر عمل‌ كنم‌; ايشان‌مرا كشف‌ كردند و به‌ اصغر هاشمي‌ معرفي‌ و به‌شكل‌ حرفه‌اي‌ وارد اين‌ حرفه‌ شدم‌.
    خانواده‌ سبز: كمي‌ از كارهاي‌ تلويزيوني‌ تان‌برايمان‌ بگوييد؟
    حيايي‌: در تلويزيون‌ در سريال‌هاي‌ مهرخوبان‌، همسايه‌ها، روزگار جواني‌ بازي‌ كردم‌، امادر حال‌ حاضر برايم‌ ديگر فرصتي‌ براي‌ بازي‌ درتلويزيون‌ نمانده‌ است‌.
    خانواده‌ سبز: در مسير هنر به‌ كجا مي‌خواهي‌بروي‌، تا همين‌ حد راضي‌ نيستي‌ و دوست‌ داري‌پيشرفت‌ كني‌.
    حيايي‌: هنر مانند كشتي‌ است‌، كه‌ سوار شديم‌ وهمچنان‌ در اقيانوس‌ بيكلان‌ در حال‌ رفتن‌ هستيم‌،بهتر بگويم‌، روي‌ كشتي‌ هنر نشستيم‌ و مي‌رويم‌.خانواده‌ سبز: بجز كار در سينما كار ديگري‌ هم‌انجام‌ مي‌دهيد؟
    حيايي‌: بله‌، موسيقي‌.
    خانواده‌ سبز: كار آزاد انجام‌ نمي‌دهيد.
    حيايي‌: نه‌، ابدا...
    خانواده‌ سبز: چه‌ پيامي‌ براي‌ خوانندگان‌ ماداريد؟
    حيايي‌: برايشان‌ در هر موقعيتي‌ كه‌ هستند،آرزوي‌ موفقيت‌ مي‌كنم‌.
    خانواده‌ سبز: و نظرتان‌ درباره‌ خانواده‌ سبزچيست‌؟
    حيايي‌: مجله‌ بسيار خوب‌ و متنوعي‌ است‌ و بارعلمي‌ زيادي‌ دارد. مادرم‌ از خوانندگان‌ هميشگي‌خانواده‌ سبز است‌ و سال‌هاست‌ كه‌ اين‌ نشريه‌ راتهيه‌ مي‌كند، گاهي‌ اوقات‌ هم‌ من‌ برايش‌ مجله‌ راتهيه‌ مي‌كنم‌.
    خانواده‌ سبز: و انتقاد شما نسبت‌ به‌ مجله‌.
    حيايي‌: عكس‌هاي‌ روي‌ جلد زياد حرفه‌اي‌نيست‌، البته‌ از نگاه‌ عكاسي‌ مي‌گويم‌; كمي‌كليشه‌اي‌ شده‌، گرچه‌ گاهي‌ اوقات‌ هم‌ خوب‌است‌.
    خانواده‌ سبز: خوانندگان‌ مجله‌ و ما دوست‌داريم‌ كه‌ كار بعدي‌ شما چيست‌؟
    حيايي‌: معلوم‌ نيست‌.
    خانواده‌ سبز: با تشكر از اين‌ كه‌ وقت‌ خود را دراختيار ما گذاشتيد، مي‌دانستيم‌ كه‌ شما اهل‌ گفتگونيستيد و اين‌ براي‌ ما و خوانندگان‌مان‌ باعث‌افتخار بود، كه‌ با شما گفتگويي‌ هرچند كوتاه‌ داشته‌باشيم‌.
    حيايي‌: من‌ هم‌ از شما سپاسگزارم‌.
     
 

 

Copyright 2005 Tafrihi.com  All rights reserved